Historie
Floraklubbens historie!

Klubben blev oprindelig startet som en filmklub (Pensionisternes filmklub) med forestillinger hver anden mandag eftermiddag, i det daværende "Biografen" i Helligkorsgade (senere i Kino). På initiativ af daværende socialudvalgsformand Svend Christensen og folketingsmedlem Bernhardt Tastesen blev der indkaldt til stiftende generalforsamling d. 15. marts 1966 på "Industrien", hvor det vedtoges at ændre navnet til FLORAKLUBBEN. Samtidig besluttedes at tilmelde sig Ældreklubbernes Samvirke, det senere Pensionisternes Samvirke - i dag hedder der "Danske Seniorer". Det bevirkede, at man kunne tilmelde sig mange andre aktiviteter, bl.a. højskoleophold, udenlandsrejser, teaterforestillinger etc. 

Allerede ved udgangen af april samme år måtte man stoppe medlemstilgangen, da medlemstallet var på 600.

I starten, da klubben ikke havde egne lokaler, fik man lov til at benytte Rådhusets forhal til salg af medlemskort, billetter m.v. Senere, da filmene blev vist i Kino, benyttedes Foyeren der. Fester, bankospil og generalforsamling afholdtes på Industrien.

I 1971 ansattes en deltidslønnet klubleder, og fra nytår 1972 kunne man leje et kontor i Markdanersgade. Senere på året erhvervedes et tilstødende lokale med køkken, så man nu kunne mødes over en kop kaffe, kortspil m.m.
Samme år startede også rejseaktiviteten med både fly og bus til ind- og udland med stor deltagelse.

Kursusvirksomheden, der startede som eftermiddagskomsammen med hobbyarbejde, blev senere udvidet med folkedans, gymnastik og svømning for damer og herrer på byens skoler og KIF hallen.

Fra sæsonen 1974-75 blev kursusvirksomheden, der hidtil var udført af klublederen, overdraget til AOF (Arbejdernes oplysningsforbund) og omfatter i dag endvidere Bevægelse i vand (Vandgymnastik) Yoga og Seniordans samt maling (Akvarel-, Akryl- og Porcelænsmaling)

I 1978 flyttede Floraklubben til Afholdslogen i Vesterbrogade, hvor der var en sal, som kunne benyttes til underholdning, foredrag o.lign.

I 1989 stod Midtgården i Ny Vestergade færdigbygget, og her har klubben været siden i velegnede lokaler beregnet til dagcenter, og med adgang til "Den røde sal" til større arrangementer.

I Floraklubbens 57-årige historie har der været følgende formænd:

1966-1973 Niels Petersen
1974-1975 Bernhardt Tastesen
1976-1980 Axel Christensen
1981-2001 Marinus Thomassen
2002-2003 Gert Andersen
2004-2010 Sv. Aage Schiermer
2011-2018 Bent Ginnerskov Jensen
2018-2021 Annie Terp Thomsen

2021- Bent Ginnerskov JensenFloraklubben er en forening for pensionister og efterlønsmodtagere med en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling.


Klubben drives udelukkende ved frivillig arbejdskraft. Bortset fra lærere, der underviser på kurserne, er al arbejde i klubben ulønnet, både i dagcenter, de forskellige aktiviteter og det administrative arbejde.

Nuværende formand Bent Ginnerskov Jensen